A fejezetek elején mindig próbáld ki, hogy az előzetes nyelvtudásoddal hogyan oldanád meg a vizsgafeladatokat. Ezután német magántanár xx. ker végezd el a könyv gyakorlatait:

Az érvelő feladatban feltétlenül gondold át és jegyzeteld le a saját érveidet, mielőtt a könyv érveit elolvasnád!

Csak ezután keresd meg és írd be az általunk javasolt érvekhez többnyelvű nevelés a legmegfelelőbb ellenérvet!

Ellenben ekkor feltétlenül írd le azokat! Az ellenérvek írásos rögzítése sokat segít az érvek és nyelvi megformálásuk későbbi felidézésében.

A témakifejtő, képleíró feladatban készíts saját vázlatot, és hasonlítsd össze azt a könyv által javasolttal!

A fejedben felépített vázlat alapján próbálj beszélni a kifejtendő témáról!

A szószedetet bátran bövítsd olyan szavakkal, amelyek számodra fontosak tanár orosz ár ft a téma kifejtéséhez!

És tanuld, tanuld, tanuld a szavakat! Készíts szókártyákat, tűzz cédulákat az íróasztalod fölé a falra! Kérdeztesd ki a szavakat a barátaiddal, családtagjaiddal!

Végül a megszerzett új tudással felvértezve ismét próbáld meg elvégezni a vizsgafeladatokat! Ha tudsz, készülj tanulótárssal, aki meghallgat, vitatkozik veled, értékeli a teljesítményed, és jó tanácsokkal lát el.

Soha ne feledd - bármely vizsgára készülj is - a vita, a vélemény kifejtés, az eszmecsere és a kompromisszumkereső feladatmegoldás során azokat az udvarias, standard nyelvi fordulatokat, amelyekből önálló fejezetként (Redemittel címmel) rövid listát is összeállítottunk! Tanulj hangosan! Az érvelést, véleménykifejtést vagy képleírást mondd el hangosan, sőt rögzítsd és hallgasd is vissza, ha van rá lehetőséged!

És ha valahol fejlesztésre, csiszolásra szorul még a szóbeli produkciód, ne ess kétségbe: fejleszd és csiszold! Mert nyelvet tanulni jó.

Aufgabe 1

pic

Bemutatkozás

A vizsgáztatók bemutatkoznak, és megkérik a vizsgázókat, hogy szintén mutatkozzanak be röviden. A vizsgának ezen első részét nem értékelik vizsgafeladatként.

Bemutatkozás

(körülbelül 3-5 perc) E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsgaszituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik vizsgafeladatként.

Kapcsolatfelvétel (kb. 1 perc / vizsgázó) A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) rövid, bemelegítés formájú párbeszédet folytatnak egymással. A bemutatkozást nem értékelik vizsgafeladatként.

Beszélgetés / Szerepjáték

(körülbelül 5 perc)

A vizsgázó megismerkedik beszélgetőtársával, bemutatkozik és információkat tud meg róla, majd egy kérdés kapcsán tanácsokat ad neki.

Bevezető társalgás

(körülbelül 1-2 perc) Célja, hogy a vizsgázó ráhangolódjon a német nyelv használatára. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Produkció: A vizsgázó véleményt mond egy aktuális témáról

(3 perc)

A vizsgázó elolvas egy rövid, érvelő szöveget, érvekkel alátámasztva kifejti saját álláspontját, és ismerteti személyes véleményét és tapasztalatait.

Irányított beszélgetés

(5-8 perc)

A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést.

Prezentáció

(kb. 2,5 perc / vizsgázó) A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát (film, könyv, utazás, zenei rendezvény, sportesemény) a másik vizsgázónak, majd legalább egy kérdésére válaszolnia is kell.

Képleírás

(körülbelül 5 perc) A vizsgázó három kép közül választ ki egyet, a képet leírja, megindokolja, hogy miért azt a képet választotta, majd összefüggően beszél a kép által illusztrált témakörről.

Vita

(körülbelül 5 perc) Az vizsgázó egy vagy több német nyelvű, egy adott témához kapcsolódó kijelentést vagy idézetet értelmez, és kifejti a véleményét. Egyértelmű álláspontját (pro vagy kontra) érvekkel támasztja alá, miközben a vizsgáztató vitára serkentő kijelentéseire is reagálnia kell.

Interakció: A vizsgázó beszélgetést folytat beszélgetőtársával

(6 perc)

A vizsgázó egy témához kapcsolódó három kép közül kiválasztja a legmegfelelőbbet egy újság vagy újságcikk számára, megindokolja választását, és reagál beszélgetőpartnere ellenvetéseire.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján

(5-8 perc)

A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

Vita / Véleménykifejtés

(kb. 2,5 perc / vizsgázó)

A vizsgázók rövid szöveget (többnyire újságcikket) kapnak, melyet el kell olvasniuk, a szöveg témája alapján kell a vizsga során beszélgetniük. A vizsgázók röviden összefoglalják a szöveget, az érdekes részeket, aspektusokat, beszélgetésük során elmondják saját tapasztalataikat, gondolataikat. Vigyázniuk kell arra, hogy kicseréljék érveiket és vállalkozzanak az egyes érvek megvitatására.

Véleménynyilvánítás

(körülbelül 5 perc)

Fokus Grundschule basiert auf privatlehrer ungarisch 9. bezirk Interviews mit deutschen Grundschullehrerinnen und Filmaufnahmen, die 2004 an Schulen in Berlin, Eremen, Erfurt, Göttingen und München gemacht worden sind, und besteht aus drei Teilen:

Teil 1: Lehreralltag (sechs Kapitel)

Teil 2: Unterricht (sechs Kapitel)

Teil 3: Pädagogische Konzepte ungarisch intensivkurs 9. bezirk und Projekte (zehn Kapitel)

Zu Fokus Grundschule gehören ein Kursbuch mit einer DVD sowie Handreichungen für den Kursleiter.

Das Kursbuch enthält

•  Vorschläge für Lernaktivitäten zu allen 22 Kapiteln

•   die Transkriptionen der Filmsequenzen

•  einen Sequenzplan mit der Abfolge der Filmsequenzen auf der DVD sowie einer kurzen Inhaltsangabe

•  ein Glossar zur berufsbezogenen Alltagssprache deutscher Grundschullehrerinnen

•  ein Bildungs-ABC mit einer Erläuterung gängiger Bildungsbegriffe

Die Handreichungen für den Kursleiter beinhalten

•  Vorschläge zur Arbeit mit den 22 Kapiteln des Kurses (Drehbücher)

•  eine Übersicht über Verzahnungsmöglichkeiten der 22 Kapitel

•  ein Methodenglossar mit Erläuterungen zu den in den Drehbüchern vorgeschlagenen Methoden.

Zielgruppe von Fokus Grundschule sind

•  Grundschullehrende mit DaF-Sprachkenntnissen auf A2/B1-Niveau, die schon Deutsch unterrichten oder sich auf den Sprachunterricht in der Grundschule vorbereiten

•  Studentinnen und Studenten, die Deutsch als Fremdsprache an Grundschulen unterrichten wollen.

Fokus Grundschule geht davon aus, dass Lehrerinnen und Lehrer trotz sprachlicher Schwierigkeiten anspruchsvolle Themen behandeln können, wenn diese aus ihrem beruflichen Umfeld kormmen. Mit sprachlichem Training ist gleichzeitig die Vermittlung von pädagogischen Inhalten verknüpft. Als Experten für Unterricht können Lehrerinnen und Lehrer in der Fortbildung miteinander die verschiedensten Themen diskutieren und analysieren.

ungarisch lehrer német tanár BACK