Fordítás árak

Alapárak (bruttó)1

  Normál napi 1-5 oldal Sürgős
napi 6+ oldal
Német - magyar fordítás
Magyar - német fordítás
Angol - magyar fordítás
Magyar - angol fordítás
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Angol - német fordítás
Német - angol fordítás
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2
Ft / leütés
kb. Ft / oldal2

Felárak1

Szaknyelv: marketing, idegenforgalom %
Szaknyelv: kereskedelmi %
Szaknyelv: jogi, hatósági, hivatali (közigazgatási), műszaki (pl. fogyasztói használati útmutatók,) gazdasági %
Szaknyelv: jogi (pl. másodfokú iratok, jogtudomány), speciális műszaki (pl. útmutatók szakembereknek), ipari, pénzügyi, orvosi %
Hivatalos záradék (nyomtatott, lepecsételt dokumentum) Ft + Ft / oldal
Elektronikusan bélyegzett (PDF) dokumentum Ft + Ft / oldal
Hanganyag legépelése (transzkripció) a fordítási ár - %-a

Kedvezmények

Mennyiségi kedvezmény 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 ezer leütés felett
(vagyis kb. 25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 oldal felett)
%   %   %  %  %  %
Kedvezmény diákoknak, álláskeresőknek, fogyatékkal élőknek %

Korrektúrázás, lektorálás

Korrektúrázás (nyelvi ellenőrzés) a fordítási ár %-a
Lektorálás (nyelvi és stiláris ellenőrzés) a fordítási ár %-a

1A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. Árajánlatunk a szövegben előforduló ismétlések miatt kedvezőbb is lehet mint a terjedelemmel felszorzott egységár, ezért javasoljuk a fordítandó anyag megküldését. Átadás e-mailben, postán vagy a budapesti irodánkban. A külföldi postázás költségei: AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal. Fizetés számla (kívánságra díjbekérő) ellenében banki átutalással vagy készpénzben. Nálunk azt fizeti, ami az ajánlatunkban szerepelt (nincs utólagos kalkuláció).

2A nevezett értékek alapjául egy teleírt oldalt ( leütés minden írásjelet beleértve) választottunk. Megrendelésenként legalább 1 átlagos oldal fordítási díját felszámítjuk.

Hivatalos német fordítás árak1

Mennyiségi kedvezmény:

3 tételnél 4%, 4-nél 6%, 5-nél 8%, 6-nál: 10%, 7+ esetén: 12% a teljes rendelésre

E-hiteles dokumentum Nyomtatva, záradékolva E-hiteles + 1 nyomtatott, záradékolt példány
Erkölcsi bizonyítvány Ft Ft Ft
Anyakönyvi kivonat: születési, házassági, halotti Ft Ft Ft
Általános iskolai, gimnáziumi éves bizonyítvány Ft Ft Ft
Szakképző iskolák éves bizonyítványa Ft Ft Ft
Gimnáziumi érettségi bizonyítvány,
OKJ szakmai modulok nélkül
Ft Ft Ft
Szakképző iskolák végbizonyítványa,
OKJ szakmai modulokkal
Ft Ft Ft
Érettségi mellékletek: emelt szintű tárgy / nyelvvizsga Ft Ft Ft
Iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolás Ft Ft Ft
Főiskolai, egyetemi éves bizonyítvány Ft Ft Ft
Főiskolai, egyetemi, doktori diploma Ft Ft Ft
Magyar gépkezelői jogosítvány Ft Ft Ft
Ingatlan tulajdoni lap (2 oldalig) Ft Ft Ft
Személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, magyar jogosítvány Ft Ft Ft
Bizonyítványok, jogosítványok törzslapjai, "Tudnivalók", stb. Ft
Rossz képminőség feljavítása (DTP) Ft

1Megrendelésenként legalább 1 átlagos oldal fordítási díját felszámítjuk. A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. A záradékolás és a belföldi postázás költségét már tartalmazzák. A külföldi postázás költségei: AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal. Fizetés számla (kívánságra díjbekérő) ellenében banki utalással vagy készpénzben. Átadás e-mailben, postán vagy személyesen a budapesti irodában. Nálunk azt fizeti, ami az ajánlattételben szerepelt (nincs utólagos kalkuláció).

Mennyiségi kedvezmény

 

e-hiteles dokumentumokra

nyomtatott dokumentumokra,
kombi ajánlatra

2 tétel 2 % 5 %
3 tétel 4 % 7 %
4 tétel 6 % 9 %
5 tétel 8 % 11 %
6 tétel 10 % 13 %
7 tétel 12 % 15 %
8 tétel 14 % 17 %
9 tétel 16 % 19 %
10+ tétel 18 % 21 %

1A fenti árak a fizetendő, bruttó árak. Fizetés számla (kívánságra díjbekérő) ellenében banki utalással vagy készpénzben. Átadás e-mailben, postán ill. személyesen a budapesti irodában. A külföldi postázás költségei: AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal.

2A nevezett értékek alapjául egy teleírt oldalt ( leütés minden írásjelet beleértve) választottunk. Megrendelésenként legalább 1 átlagos oldal fordítási díját felszámítjuk.

Trükkök, melyekkel NEM élünk

1. trükk: Utólagos kalkuláció

Vannak olyan fordítóirodák, amelyek a kész, célnyelvi szöveg szószámából mondják meg az árat, holott a nyelvi irány és a szaknyelv ismeretében nem lehet nagyot tévedni a munka volumenéről. Az utólagos kalkuláció gyakorlata viszont arra sarkallhatja a fordítót, hogy szükségtelenül terjengősen fogalmazzon. Mi mindig a forrásanyag alapján, előre közöljük az árat.

2. trükk: Megkezdett órák

2 óra és 5 perc tolmácsolás az nem 3 óra tolmácsolás. A mi elszámolásunk negyedórás alapú.

Hogyan számítjuk ki a fordítási díjat?

Az alábbiakban segítünk eligazodni egy nagyon sokrétű iparág soktényezős (és ezért ég és föld között ingadozó) árai között.

1. Terjedelem

Az egyik legfontosabb ártényező természetesen a mennyiség, amelyet ötféle mértékegységben szokás számolni:

A legtöbb fordítóiroda leütésekben vagy szavakban számol. A kettőt át is lehet váltani egymásra, de ehhez ismerni kell a nyelvi irányra jellemző átlagos szóhosszokat.

Mivel korszerű fordítástámogató szoftverekkel dolgozva a szavakat gyakran nem kell végiggépelni, a leütésszám veszített jelentőségéből, így a számítások alapja egyre inkább a szószám.

Az írógéppel / nyomtatóval papírra vetett dokumentumok terjedelme automatikusan megállapítható. Előfordulhat azonban, hogy az anyag rossz fénymásolatokból / faxüzenetekből, kézírásból vagy ezek kombinációjából áll, ill. óriási a mennyiség; ilyenkor folyamodnak egy rugalmas, oldal-alapú árképzéshez.

Ahogy mindenütt, a nagy mennyiség ebben az iparágban is árcsökkentő tényező lehet, hiszen mindenki szívesebben rendezkedik be 1 ügyfélre és 1 projektre, amellyel hetekig-hónapokig elvan, mint sok apró ügyfél ill. projekt változatos kihívásaira.

2. Nyelvpár és nyelvi irány

A ritka nyelvek drágábbak, de azok között is drágábbak a gazdaságilag relevánsabb országok nyelvei. A leggyakoribbnak számító angol vagy német a legolcsóbbak között van.

Az idegen nyelvre fordítás drágább, mint a helyi nyelvre történő fordítás. A legdrágább azonban az egyik idegen nyelvről a másikra történő fordítás. Ha a két idegen nyelv egy nyelvcsaládba tartozik (pl. két germán vagy két frankofón nyelv), akkor még viszonylag könnyű egy kézből megoldani. Ha azonban a két idegen nyelv egyike nagyon távoli, gyakran csak közvetítő nyelv beiktatásával (általában az angollal) tudják hamarjában lefedni, ami dupla munkaórát jelent.

3. Ismétlődések

Két 5.000 szavas dokumentum munkavolumene között nagy különbségek lehetnek. A fordítástámogató szoftverek megmutatják, hogy a dokumentumban hányszor szerepelnek teljesen egyéni szavak, ill. szegmensek és hány százaléka kétszer / háromszor / négyszer stb. is előforduló szavaknak ill. szegmenseknek.

A repetitivitás szakszövegenként eltér. A műszaki dokumentációk, útmutatók nagy számban tartalmaznak teljesen vagy majdnem azonos szövegrészt (pl. biztonsági figyelmeztetést), de a hosszabb ideje terebélyesedő nyomozati anyagokban is lehetnek többször előforduló részek (pl. jogok ismertetései).

Az ismétlődő szegmensek árára csillapító szorzókat alkalmazunk:

Persze van munka az ismétlődő szegmensekkel is. Gyakran néhány adatot vagy csak 1 szót kivéve ismétlődik meg bennük minden, s nagyon figyelni kell, nehogy komplett úgy maradjanak, mint az első előfordulás.

4. Szakmaiság

Szinte minden hozzánk érkező anyag szakszöveg. 4 nagy szakterületet különböztetnek meg: a műszaki, a gazdasági, a jogi, és az orvosi szövegeket.

Egyes besorolások a jogi szakterületet a bővebb társadalomtudományival helyettesítik, amely magában foglalja az igazgatási, diplomáciai, szociológiai és politológiai szövegeket is. A gazdaságiba tartoznak az üzem-, köz- és világgazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és üzleti szövegek. A műszakiba sorolhatók az ipari és információtechnológiai szövegek is.

A fordító ideális esetben rendelkezik valamilyen szakágban szerzett végzettséggel, de ez nem feltétlenül szükséges. Kapcsolódott bármelyik szakterülethez is élete során – egy munkatapasztalat, vagy akár egy hobbi révén – rendelkezhet azzal a kompetenciával, ami a szakág legtöbb szövegének megértéséhez szükséges. (Nem szerzőnek kell lennie.) A kapcsolat a szöveg tartalmával fontos; minél mélyebben érti erőlködés nélkül, annál később fárad el a munkában. Fordítás közben ugyanis a fordító utána is néz a tárgyalt fogalmaknak, kutatómunkát végez, és ehhez offline- és online-szótárakat, lexikonokat, néha a képkeresőt is igénybe kell vennie.

Szaknyelven belül is léteznek könnyebb és nehezebb szövegtípusok. Az elsőfokú bíróságokon tárgyalt perek viszonylag közérthető anyagainál kifinomultabb gondolkodást igényelnek a másod- és harmadfokú jogászok értekezései.

A fogyasztóknak írt használati utasításoknál több előismeretet igényelnek az ipari szakembereknek szánt dokumentációk.

Általánosítva

5. Határidő

Minél gyorsabban kell a fordítás, annál drágább lesz, mert több fordítót kell koordinálni ésvagy az egyes fordítóra több terhelés jut. Itt a fordítóiroda leterheltsége is számít; az árak a szeptemberi konjunktúrában magasabbak, mint pl. nyáron.

Ha a feladat a megrendelő körmére égett, akkor csak nagyobb, sok fordítót foglalkoztató iroda tudja elvállalni. Mivel az egységes terminológia végett szoftveres platformra, projektmanagerre, minőségbiztosításra van szükség, az ár szükségszerűen magasabb lesz.

Egy fordító tapasztalattól, fordítómemóriája méretétől függően napi 8 teleírt oldalt vagy 3.000 szónyi szakszöveget tud tartósan fordítani állandó (jó) minőségben.

A biztos oldalon akkor állunk, ha rendelkezésre áll +10% idő az átolvasásra és néhány további % a fordítók egymás közötti kommunikációjára és internetes keresésre / segítségkérésre.

6. Átalánydíjak

A bizonyítványokkal, anyakönyvi kivonatokkal és más hatósági iratokkal a fordítási munka ugyan csekély, de az adatokat pontosan kell átvinni, és munka van a záradékolással, ill. a postázással is, ezért ezekre átalánydíjak vonatkoznak.

7. Kiegészítő szolgáltatások

 1. Anyanyelvi lektorálás
  • Szakszövegek fordításánál nem feltétel, hogy a fordító vagy akár a lektor anyanyelvi legyen, de minél hétköznapibb a szöveg – vigyázat, sok marketing szöveg is az – annál jobb, ha legalább a lektor anyanyelvi beszélő. Senki nem ismeri a trendi fordulatokat, senki nem képes arra a nyelvi ökonómiára, mint egy anyanyelvi.
  • Anyanyelvi lektorra akkor áldoznak, ha a célnyelvi szövegnek különösen természetesnek kell hatnia, mint a turisztikai, reklám, vagy kortárs kulturális szövegeknél. A többi szakszöveg esetében ennél fontosabb a tárgy minél behatóbb ismerete.
  • Az anyanyelvi lektorálás ára a nyelv gyakoriságától és szakmaiságától függ (ld. 2-es és 4-es pont); a fordítási ár 30-40%-a.
 2. Záradékolás
  • A záradékolás manuális munkával és postázással jár, ezért a legtöbb iroda egy átalányárat és egy oldalárat szokott felszámítani. Ez nálunk Ft / dokumentum + Ft / oldal, ami tartalmazza a belföldi postázás költségét is.
 3. Postázás
  • A külföldi címekre való postázásért átalányárakat számítunk fel (AT: DE, CH: UK: US: Ft + Ft / oldal). Belföldi cím esetén az elsőbbség ára már az ajánlott küldeményben is benne van, ezért minden esetben legalább ajánlottként postázunk.
 4. Hangzóanyag transzkripciója
  • A transzkripció a videokban, hangfelvételeken elhangzott beszédek legépelése, időkóddal vagy anélkül. A legépelt szöveget gyakran le is kell fordítani. Az árat csak a hanganyag ismeretében lehet időhöz kötni, mert a felvételek beszédsűrűsége eltérő, ezért a fordítóirodák itt gyakran a kimeneti anyag terjedelme alapján számítják ki az árat. Mi már az ajánlattételhez lefordítjuk a szöveg egy rövid részletét, és felszorozzuk az idővel. Az órabérek transzkripcióért 7.000 és 9.000 Ft között mozognak.
 5. Videofeliratozás
  • A videofeliratok időkódokkal együtt olyan szövegfile-okba vannak elmentve, amelyeket a videolejátszók meg tudnak jeleníteni. Az időkódolt felirat file előállításához a feliratozók speciális szoftvert használnak.

8. Egyéb ártényezők

 1. Kézírásos szöveg fordítása
  • A kézírásokat karakterfelismerő szoftverekkel sem lehet gép által is értelmezhető szöveggé konvertálni. Az ilyen megrendeléseknek is lehet tehát egy transzkripciós része. Ennek előnye, hogy a forrásnyelvi változat is meglesz digitális formában.
 2. Vállalati ügyfél ad-e terminológiát
  • Az iparban hetente keletkeznek új szavak tucatjai. Hasznos, ha egy vállalat tud rá figyelmet szánni, és folyamatosan építi saját szószedetét, mert ezzel minden további fordításkor időt és igyekezetet takarít meg.
  • Ha a vállalati ügyfél megrendeléséhez rendelkezésre tud állítani vállalati adatbázist, a fordítóiroda jobb határidőket ésvagy árakat tud biztosítani.
angol zászló német zászló