Cégiratok hiteles német fordítása

1. Hitelesek a fordítóiroda Hivatalos Fordítóiroda cégirat-fordításai?

Igen.

2. Milyen alapon?

A 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról 6/A. §-ban úgy rendelkezik, hogy cégkivonat, cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és cégiratok hiteles fordítására a szakfordító képesítéssel rendelkezők is jogosultak. A Trawell Kft. munkatársai rendelkeznek szakfordító képesítéssel.

3. Mi minden számít "cégiratnak"?

A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról II. fejezet 10. § (1) bekezdés szerint olyan okiratok, amelyeknek benyújtására a céget – közérdekből, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából – törvény kötelezi. Alább közzétettünk egy listát.

4. Honnan lehet látni, hogy hiteles a fordítás?

A fordítás hitelességéről ún. záradékban nyilatkozunk: "Igazoljuk, hogy jelen, általunk magyar nyelvre lefordított dokumentum a csatolt német nyelvű eredetivel tartalmilag megegyezik. Jelen fordítás a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet értelmében hiteles cégirat-fordítás."

5. Milyen formában állítanak ki hiteles fordításokat?

Nyomtatott dokumentumként és elektronikus bélyegzővel ellátott (PDF) dokumentumként.

6. Hogy néz ki a hiteles nyomtatott dokumentum?

Előlap:

Hátlap:

hiteles cégirat fordítás hiteles cégirat fordítás
rövidített célnyelvi záradék, széles bélyegző célnyelvi és forrásnyelvi záradék, keltezés, aláírás, széles bélyegző, körbélyegző, QR-code, fordítóiroda elérhetőségei

7. Hogy néz ki a hiteles elektronikus dokumentum?

hiteles cégirat fordítás
fordítóiroda emblémája, záradék, használati útmutatás, a tanúsítványkibocsátó és a vonatkozó EU-rendelet emblémái

8. Jogszabályi háttér

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

2. § *  Szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban díjazás ellenében az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.

5. § Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

6/A. § *  Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

9. Milyen iratok tartalmaznak a cégjegyzékbe bejegyzendő adatokat?

A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szerint az alábbiak:

A cégkivonatnak alábbi formáit különböztetjük meg:

Ajánlatkérés hiteles cégirat fordításra

Több file kiválasztása: CTRL-katt

Adatkezelési tájékoztató felugró ablakban 🗔*

német hivatalos fordítás
angol zászló német zászló